Gürkan GENÇ; Visseral Manuel Terapi

Share

Visseral Manuel Terapi

Visseral Manuel Terapi( İç organların elle tedavisi) iç organların ciltte yansıma bölgelerini değerlendirerek hastalık tanısı koyma ve tedavi etme yöntemidir.

Bu yolla iç organların fonksiyonları düzeltilebilir, birçok hastalığın tedavisine tek başına ya da diğer tedavilere ek olarak destek sağlanabilir.

Visseral Manuel Terapi ve Manuplasyon Rus bilim adamı Aleksandr Timofeyeviç Ogulov ve Fransız osteopat olan Jean Pierre Barral tarafından geliştirillmiştir. Barral’ın tekniği geliştirmesinde etken olan da bir hastasının “eski bilgilere sahip biri tarafından karnında bir yer itildikten sonra, sırt ağrısının geçtiğini” söylemesidir. Gerçekten de büyüklerimizin köylerde, kentlerde, eller ile yapılan ilaçsız tedavilerden bahsettiğini hepimiz duymuşuzdur. Kimi zaman şifacı olarak tanımlanan bu kişiler, genelde eski kuşaklardan gelen bilgilerin aktarılması ile bu teknikleri öğrenmiş ve uygulamışlardır. Hastasının bu ifadesine kulak veren Barral, böylece VMT’ nin de temellerini atmıştır. Ülkemizde de yakın zamanda kaybettiğimiz Dr. Salih Salmanlı tarafından başarıyla uygulanmakta olan VMT, kendisinden eğitim alma şansını yakalamış, az sayıda hekim tarafından halen uygulanmaktadır.

Visseral Manuel Terapi yöntemi ile kas, iskelet, sinir sistemi, solunum, sindirim, lenf sistemi, ürogenital sistemlerle ilgili pek çok sorun giderilebilir. Bu yöntemle,  organ ve ligament dediğimiz organ etrafındaki bağlantı noktalarının düzenlenmesi sağlanarak,  hastanın şikayetleri giderilebilir.

Hepimiz çevremizde ‘sürekli karın ağrısı çeken ancak tetkiklerde hiçbir şey bulunamayan’, ‘ağrıları olan ancak yapılan her türlü müdahaleye rağmen bundan bir türlü kurtulamayan’ kişilerin yakınmalarını duymuşuzdur. Özellikle, altta yatan belli bir organik neden bulunamayan vakalarda, “Senin bu şikayetin sinirsel” denilen ve araştırmanın bırakıldığı o çıkmaz sokaklarda Visseral Manuel Terapi’den çok iyi sonuçlar alınabilmektedir. Bazen tek başına bazen bazı teknikler ile kombine edilerek çeşitli sorunlara çözüm olabilmektedir. Yıllar süren diyet değişiklikleri ve ilaç kullanımlarına rağmen düzelmeyen barsak sorunlarında, özellikle kabızlık durumlarında bu terapinin faydaları azımsanamayacak kadar fazladır. Depresif durumlarda, duygulanım problemlerinde, gastritten tutun pankreas fonksiyon bozukluklarına kadar bir çok alanda Visseral Manuel Terapi uygulanabilmektedir.

Bir diğer uygulama alanı ise bebeklerde baş belası olarak bilinen kolik ve fonksiyonel karın ağrısıdır. Çocuk hekimlerinin yaklaşımı, deneyip görme şeklinde ilaç kullanımından yanadır ancak tüm ilaçların kullanılmasına rağmen başarı şansı oldukça düşüktür. Bu teknikler yardımı ile durum kısa sürede aşılabilmektedir. Fonksiyonel karın ağrısında çocuklar, sıklıkla ciddi karın ağrısı çekerler, hatta bazen bu ağrılar nedeni ile acil servislere birçok kez başvuruda bulunmak zorunda kalırlar. Endoskopi dahil her şey yapılır ancak hiç bir tetkikte bir şey bulunamaz, mide koruyucu ilaçlar ile takip önerilir. Visseral Manuel Terapi ile organların fonksiyonunun düzeltilmesi ile şikayetler hızla azalır ve acil ziyaretleri sonlanabilir.

Bu tedavide, genel vücut sağlığının korunması için organ fonksiyonlarının düzgün olmasının sağlanmasına çalışılmaktadır. Dolayısı ile aralıklı yapılan Visseral Manuel Terapi ile ortaya çıkabilecek sistemik problemlerin de önlenebileceği savunulmaktadır. Eklem problemleri için safra kesesinin, sinir sistemi dengelemesi için karaciğerin, metabolizmanın düzenlenmesi için pankreasın, sindirim ve emilim problemlerinin giderilmesi ya da önlenmesi için barsakların, mesane prostat kaynaklı problemlerde önleyici ve bazı durumlarda tedavi edici olması açısından alt karın bölgesinin uyarılması önerilmektedir. Bu uyarı da en iyi şekilde Visseral Manuel Terapi ile yapılabilir.

Bazı durumlarda genel manuel terapinin, akupunktur ve mezoterapi uygulamalarının eklenmesi ile sonuçlarda başarı şansı, dolayısıyla da hasta memnuniyeti oldukça artmaktadır.

Aslında hastalıklardan korunmanın hasta olduktan sonra tedavi olmaktan daha kolay ve keyifli, ekonomik olarak da bir o kadar  ucuz olduğu, özellikle son günlerde unutulmuş olsa da hastalıksız bir yaşam geçirmeniz, hastalanmadan onlardan korunmanız dileğiyle.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir