İŞ GÜVENLİĞİ EKONOMİDİR

Share

Samsun 19 Mayıs OSGB Genel Müdürü ve A sınıf iş güvenlik uzmanı Murat Özbalcı,Sistematik ve işlevsel olarak yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları işyerlerinin ekonomilerine karlar sağlıyor” dedi.

Samsun 19 Mayıs OSGB Genel Müdürü ve A sınıfı iş güvenlik uzmanı Murat Özbalcı, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının sağladığı ekonomik kar hakkında bilgi verdi. Özbalcı, “İş kazası veya meslek hastalıklarının, işletme ve ülke ekonomilerinde yarattığı kayıpları; insan gücünün kaybı veya iş günü kayıpları, sosyal güvenlik kuruluşlarının, sakat kalan ya da ölen işçinin yakınlarına yaptığı ödemelerin sosyal güvenlik sisteminde oluşturduğu yük, işçinin gelecekte yaratacağı üretim ve hasılanın kaybı, işletmenin ve devletin yaptığı ödemelerinin ülke ekonomisine yarattığı yük, maddi–manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı sonucu sorumlu olan kişi veya işverenin uğradığı kayıplar (rücu), işçinin çalışamamasından dolayı, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödeyeceği primlerin kaybı, işçinin çalışmadığı günlerin tazmini ve yerine çalışacak işçiye ödenecek ücretlerin işletmeye getireceği yük, işçinin yetiştirilmesi için yapılan eğitim harcamalarının kaybı,mahkeme masrafları, yapılan harcamaların fırsat maliyeti şeklinde sıralayabiliriz” dedi.

NİTELİKLİ İŞ GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği hizmetinin nitelikli olması gerektiğine dikkat çeken Özbalcı, “Bütün bunlar maalesef artık bilinen olmuş kayıplarımızdır. Ülkemiz ekonomisine yıllık ortalama 35 Milyar TL’lik yük getiren bu kayıplardan korunabilmek için 6331 sayılı yasa çıkarılmış ve her işletme iş sağlığı güvenliği çalışması yapmak zorunda bırakılmıştır. Ancak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının faydasına ve niteliklerine hakim olmayan çok sayıda işletme, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kağıt üstünde veya görünürde yapmaktadırlar.
Bunları yaparken bu hizmetlerin gerçekten iyi yapılması durumunda, çalışanlara hissettirildiğinde elde edebilecekleri faydaların ekonomik karlılığının farkında olmamaktadırlar” diye konuştu.

İYİ İŞ GÜVENLİĞİ MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR
Çalışma ortamının iyileştirilerek iş güvenliğinin sağlanmasının, işin akışını durduran insan, makine, malzeme, ürün ve zaman kaybına neden olan koşulları ortadan kaldıracağını belirten Özbalcı, “İş güvenliğine yönelik çabalar ayni zamanda maliyetlerin düşmesi ve ürün düzeyindeki artışları da beraberinde getirecektir. Gelişmiş ülkeler yaptıkları araştırmalarda iş sağlığı ve güvenliğine yaptıkları her 1 birim harcamanın 2.2 katı ile döndüğünü görmüşlerdir(www.issa.int). Bilinmektedir ki; gelişmiş ülkelerde özellikle ağır iş sektörlerinde çalışanlar kendi vatandaşları değil; üçüncü dünya ülkelerindeki vatandaşlardır.
Çoğu kendi vatandaşları bile değildir. Yani bilinen klişenin aksine ‘Adamlarda insana değer var’ değil, konu tamamen karlılıktır. Gelişmiş ülkeler önlemenin onarmaktan ucuz olduğunu bilmemekle kalmamış, iş yerlerinde sağlanan iyi koşulların maaş zamlarına bile gerek kalmadığından tutun da iş yerine sevinerek gelen çalışanların iş gücü kaybını düşürdüğüne kadar birçok faydasını fark etmiş ve tavizsiz
uygulamaktadırlar” şeklinde konuştu.

 

KARLILIĞI SOMUT RAKAMLARLA ORTADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2010 yılında iş sağlığı ve güvenliği fayda-maliyet analizi proje raporunun okunmasını öneren Özbalcı, “Ülkemizde de okunmasını önerdiğim örnek çalışmalardan olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2010 yılında iş sağlığı ve güvenliği fayda-maliyet analizi proje raporunda fa

rklı sektörlerden 8 ayrı ilden 53 işletme seçilmiş ve iş sağlığı ve güvenliği maliyet fayda analizleri yapılmıştır. Bu hesaplarda;

İSG karlılığı = Fayda değeri – Maliyet değeri

İSG Karlılığı veya Önleme tedbirlerinin kişi başı yıllık getirisinin TL cinsinden 2.28

8,93 (4.646,65-2.357,72) olduğu görülmektedir. Örnek çalışmadan ulaşılan Ulusal fayda maliyet oranı ise yaklaşık 2 olarak rakamlarla somut olarak ortaya koymuştur” dedi.

FİRMA PRESTİJİ İÇİN
Alınacak güvenlik önlemleri ile işyerinden araç ve gereçlerin de korunacağını ifade eden Özbalcı, “Çünkü sanayi üretimindeki makineler, pahalı yatırımlardır ve bunların güvenlik kurallarına uygun koruyucu parçalarla donatılması hasara uğrama olasılıklarını azaltacaktır. İşveren için diğer bir fayda ise, güvenlik önlemleri sayesinde vasıflı işgücünün korunmasıdır. Son olarak, iş güvenliği olan bir firmada çalışmak işyerine duyulan güveni artıracak, firmanın prestijini olumlu yönde etkileyecektir.Sonuç olarak kanunun zaten zorunlu kıldığı çalışmalardan maksimum faydayı sağlamak ülkemizin de ekonomik olarak zor günlerden geçtiği bu dönemde işletmeler için en akıllıca yol olacaktır” diye konuştu.

19 MAYIS OSGB AYRICALIĞIYLA…
Özbalcı, “19 Mayıs Samsun OSGB olarak, endüstriyel dağcı IRATA belgeli yüksekte çalışma eğitmenleri, patlamadan korunma dökümanı hazırlama ekibi, profesyonel ilkyardım eğitmenleri tarafından verilen ilk yardım eğitimleri, İSO 9001 kalite belgeli dökümantasyon sistemi, e-reçete ve ibys teknolojik uygulamaları, mesleki sorumluluk sigortaları, çalışanlarını koruyan özel sigorta sistemleri, mobil sağlık hizmetleri desteği ve firmaların ihtiyacı olan diğer alanlardaki kuruluşları ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetinde rakipsiz hizmet kalitesi ile çalışmaktayız. Sampa Otomotiv, Borsan, Akçansa Çimento, Medicana Hastanesi, Vestas Enerji, City Mall AVM, Vega Hills, Tozmaz İnşaat, Nur Yapı Holding gibi hizmet verdiğimiz yüzlerce firma arasına siz de katılabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Zaten yasal zorunluluk kapsamında bulunan iş yerleri için hizmet alma maliyetleri de birbirine çok yakın olduğundan , iş sağlığı güvenliği çalışmalarında gerçek anlamda faydalanmak doğru ve ileri görüşlü bir tercih olacaktır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir