MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ORTAK AKIL VE KÜRSEL İŞBİRLİĞİ

Share

 

Şüphesiz ki modern çağın en önemli gereksinimlerinden biri de matematiktir.Biz, matematik okur yazarlığında sürekli arayış içinde olan, yenilikçi ve inovatif yöntemler deneyen ,Avrupa standartlarında bir matematik performansına  sahip olmaya çalışan bir ülke konumundayız. PISA ve TIMMS verilerine baktığımızda matematik okuryazarlığında maalesef  Avrupa ve Asya’daki çoğu ülkenin gerisinde bulunuyoruz. Bizler buradan yola çıkarak   bu önemli meselenin kıyısından köşesinden bir parça da olsa tutarak çözüme yönelik en azından okulumuzda matematik derslerinde neler yapabiliriz diye düşündük. Okulumuzdaki matematik öğretmenleri ile sık sık toplantılar yaptık. Öğrencilere matematiği sevdirmeye yönelik dramatizasyon yolu ile matematik öğretimi yaptık. Çocukların matematik motivasyonlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Matematik panoları hazırladık. Matematiği sosyal yaşamlarında kullanabilecekleri becerilerinin gelişmesi içim müfredattaki bazı konuları okul dışında işledik. Soyut  olan matematiği pratiğe dökerek hem somutlaştırdık hem de çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağladık.

Yurt dışında bizim gibi matematikte okullarında yenilikçi aktiviteler yapmak isteyen ve hali hazırda yaptıkları uygulamalarla sürece katkı sunmak isteyen okullarla da karşılaştık ve iletişime geçtik. Çünkü kolektif akıl, istişare ve işbirliğini her daim önemsiyoruz. ‘’Matematikte Ortak Akıl ve Küresel İşbirliği ‘’ adı altında projemizin ilk adımları ortaya çıkmış oldu. Projeyi somutlaştırıp ulusal ajansa sunduk ve projemiz kabul gördü. Hatta projemiz Türkiye Ulusal Ajansı’nın onayladığı tek Samsun Erasmus +KA229 projesidir. Bununla da Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu olarak ayrıca gurur duyuyoruz. Bu proje ile amacımız öğrencilerimizin matematiği sevmelerini sağlamak, öğrendiği bilgileri nasıl ve nerede kullanacaklarına yardımcı olmak ve matematiği oyunlaştırarak öğrencinin eğlendiği ve öğrenme sürecine her daim katılım sağladığı aktif bir öğrenme modeli oluşturmaktır. Özellikle oyun metodunu çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklar oyun oynarlarken tüm dikkatini oyuna verirler ve çok ciddidirler. Motivasyon sorunu yaşamazlar.

Şu ana kadar Romanya ve Portekiz olmak üzere iki hareketlilik gerçekleştirdik. Süreç içinde Polonya,Slovakya ve Türkiye hareketlilikleri de olacaktır. Öğrencilerimizi projeye dahil ettik. Hedeflediğimiz farkındalığa ulaştığımızı düşünüyoruz. Ayrıca ziyaret ettiğimiz ülkelerdeki matematik dersindeki iyi uygulamaları da okulumuzda uygulamayı düşünüyoruz. Projemizin sonunda da okulumuz öğrencilerinin büyük çoğunluğunun matematiğe bakış açısının olumlu yönde değişeceğine inanıyoruz. Ve mottomuz, matematik hayattır.

Mehmet EKİZ

Proje Koordinatörü

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir