Siyasilere İmaj Kazandıran Adam: Hakan Kalaycı

Dünya tarihinde, günümüz çağını da kapsayan ve sonu uçsuz bucaksız olan iletişim, insanoğlunun her alanına yayıldı hatta vazgeçilmez unsuru oldu. Kitle iletişim araçlarıyla genişleyen...